Coñéceme

Dr. J. Coloma

Médico Oftalmólogo

O Dr. Coloma Bockos con máis de 19 anos de experiencia oftalmolóxica inicia a súa formación como residente de oftalmoloxía baixo a dirección do profesor José Ignacio Barraquer Moner, na Escola Superior de Oftalmoloxía do Instituto Barraquer de América. Unha vez completada a súa formación desenvolve a función de monitor (profesor asistencial) de Residentes na devandita institución. O Instituto Barraquer de América é pioneiro na cirurxía de corrección de miopía, astigmatismo e outros defectos refractivos, sendo o profesor Barraquer Moner o creador da técnica de Queratomileusis, da cal se deriva a cirurxía láser de hoxe en día.

Unha vez finalizada a súa estancia na Clínica Barraquer, cursa estudos de especialización en cirurxía de Órbita, Oculoplastica e vías Lacrimais na Universidade de British Columbia, no Hospital Xeral de Vancouver, baixo a supervisión directa dos doutores Jack Rootman, Peter Dolman e Frank Buffam, líderes da especialidade a nivel norteamericano e mundial.

 

En España, o Dr. Coloma Bockos inicia o seu exercicio profesional no Instituto Internacional de Órbita e Oculoplástica da clínica Moreiras en Santiago de Compostela. Anos despois únese ao equipo de oftalmoloxía do Hospital HM A Esperanza e á Clínica Baviera onde desenvolve, actualmente, as súas actividades profesionais; Igualmente é o responsable da unidade de oculoplástica e vías lacrimais do Clínica Dr. Soler, en Elxe, provincia de Alacante.

Xunto a el traballa un amplo equipo humano de profesionais de primeiro nivel para a mellor atención aos pacientes. O Dr. Coloma Bockos é pioneiro en España da cirurxía endonasal (por dentro do nariz) da vía lacrimal desde o ano 2002. Colaborou en múltiples capítulos de libros e publicacións e realiza unha permanente participación en congresos e reunións nacionais e internacionais.

O Dr. Coloma Bockos é membro da Sociedade Española de Oftalmoloxía, da Sociedade Galega de Oftalmoloxía, da Sociedade Española de Cirurxía Ocular Implanto Refractiva ( SECOIR), da Sociedade Española de Cirurxía Plástica Ocular e Orbitaria ( SECPOO) e da Academia Americana de Oftalmoloxía ( AAO) como membro estranxeiro.


Pedir cita
Galego